Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Bilgi Merkezi

Analizler

Kümelenme sistemini anlatan ve kümelenme gelişimi, faydalarını ve rekabet alanlarını anlatan analizler. 

Kümelenme Üzerine Kaynaklar

Kümelenme üzerine yazılmış akademik makaleler ve yol gösterici dökümanlar. 

Beyaz Kitap-Türkiye için Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi

Kümelenme politikalarının en temel gerekliliklerinden biri, ortak bir vizyon ve hedef doğrultusunda birçok düzeyde hükümeti, özel sektörü, akademik kurumları…

Kümelenme ve Kümelenme Politikaları

Küme kavramı ilk kez Michael Porter’ın 1990’da yayınlanan “Ulusların Rekabet Üstünlüğü” adlı kitabında yer almıştır. Değişik ülkelerden…

Clusters and the New Economics of Competition

Michael E. Porter'in Kümelenme ve Yeni Ekonomik Rekabet başlıklı yazısı.

Türkiye'de Kümelenme Politikaları ve Uygulamaları

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu

Küme Kolaylaştırıcıları İçin Uygulamalı Küme Geliştirme Klavuzu

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bu Küme Geliştirme Kılavuzu, Türkiye genelinde küme geliştirmeyi desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip…

Kümelenmeler İçin Kılavuzlar

T.C. Ekonomi Bakanlığı Bu başlık altında KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ’lerin Güçlendirilmesine…

Kümelenme Raporları

Kümelenme, Rekabetçilik ve İşbirliği Konularında ilgili kalkınma ajansları tarafından hazırlanan raporlara buradan ulaşabilirsiniz.