Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Bilgi Merkezi

GAP Organik Tarım Küme Projesi’ne Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi Ödülü

Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA) tarafından GAP Organik Tarım Kümesine...

Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA) tarafından GAP Organik Tarım Kümesine ‘Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi’ ödülü verildi.

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle 2009 yılından beri yürütülüyor.

Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi ödülü, kümenin uluslararasılaşması için de ciddi bir adım özelliği taşıyor. Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi; kümenin hem mükemmellik yolunda ilerlemesini sağlayacak, hem de Avrupa Birliği’ndeki farklı kuruluşlarla işbirliği yapabilmesinin yolunu açacak.

 

kümelerden gelişmeler