Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Bilgi Merkezi

Kauçuk Geri Dönüşüm Fizibilite Projesi

Ankara Kalkınma Ajansı DFD(Doğrudan Faaliyet Desteği) kapsamında gerçekleştirdiğimiz "Kauçuk Atıklarının Geri Dönüştürülerek Ekonomiye Kazandırılması Potansiyelinin Araştırılması ve Fizibilite Çalışması" adlı projemizi tamamlamış bulunmaktayız. 

Ankara Kalkınma Ajansı DFD(Doğrudan Faaliyet Desteği) kapsamında gerçekleştirdiğimiz "Kauçuk Atıklarının Geri Dönüştürülerek Ekonomiye Kazandırılması Potansiyelinin Araştırılması ve Fizibilite Çalışması" adlı projemizi tamamlamış bulunmaktayız. Tespit edilen üç yöntemden bir tanesi sürdürülebilir bulunmuş olup konuyla ilgili Üniversite-Sanayi İşbirliği ile ileriye dönük bir AR-GE başlatılması konusunda Yönetim Kurulumuz'dan karar çıkmıştır.

kümelerden gelişmeler