Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Bilgi Merkezi

Kümelenmeler İçin Kılavuzlar

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Bu başlık altında KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 Projesi kapsamında kümelenmeler ile ilgili hazırlanan kılavuz ve yol gösterici dökümanları bulabilirsiniz.

Kümeler İçin Değer Zinciri Yönetimi Kılavuzu
Kümeler için Güven Oluşturma, İşbirliği ve Ağ Yönetimi Kılavuzu
Kümeler İçin İnovasyon ve Ar-ge Yönetimi Klavuzu
Kümeler için Performans Değerlendirme ve İzleme Kılavuzu
Kümeler için Tedarik Zinciri Yönetimi Kılavuzu
Kümeler için Uluslararasılaştırma Stratejileri ve Pazarlama Kılavuzu
Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Kılavuzu
Yerel Paydaşlar İçin Kümelenme Kılavuzu

kümelerden gelişmeler