Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Bilgi Merkezi

AKİP 4. Toplantısı Sonuç Raporu

Türkiye’deki “kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla”kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu...

Türkiye’deki “kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla”kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu (AKİP) 4. Toplantısı OSTİM'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Platformun yeni dönem yol haritasının konuşulduğu toplantıya, ülke genelinden 33 kümelenme kurumsal katılım sağladı.

Tüm kümeler ve küme girişimlerinin doğal üye olarak kabul edildiği AKİP'in Ankara buluşmasında; bakanlık, kalkınma ajansı ve üniversite temsilcileri ile sanayi, ticaret odası, kümelenme yönetimlerinden 77 katılımcı yer aldı. Toplantıda AKİP’in yeni dönemdeki faaliyetlerini koordine edecek 7 kişilik İcra Kurulu oluşturuldu.

Sonuç Raporunu İndirmek için tıklayınız. 

kümelerden gelişmeler