Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Kurumsal

Misyon - Vizyon


 

  • Türkiye’deki kümeler ve küme girişimleri arasında sürdürülebilir bir iletişim, işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Ülkemizde faaliyet gösteren kümelerin bir araya gelerek daha güçlenmesine ve kümelenme olgusunun daha başarılı ve verimli bir ortamda sürdürülmesine imkân tanımak,
  • Ortak projeleri geliştirmek, sunmak ve yürütmek,
  • Bölgesel ve ulusal çapta büyüme ve gelişmeye katkı sağlamak,
  • Ulusal kümelenme politikası ile destek modellerinin geliştirilmesi noktasında aktif ve belirleyici rol oynamak,
  • Merkezi / yerel otoriteler ve üniversiteler ile ilişkilerin maximum seviyede verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
  • Uluslararası işbirliği ağ ve platformlarda etkin ve sürekli yer almak ve kümelerin uluslararası tanıtımını yaparak küresel değer ve tedarik zincirlerine eklenmesini kolaylaştırmak,


Bölgesel kalkınma modeli olan küme ve küme girişimlerinin, ulusal ve uluslararası alanda tanıtım ve gelişiminin sağlanmasında akredite bir üst kuruluş haline gelmek.

kümelerden gelişmeler