Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Bilgi Merkezi

KOP Dokümanları / Raporları

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP BKİ) 2018 yılında öncelikli olarak kamu yatırımlarını planlanmak, izlemek, değerlendirmek, koordine etmek ve bölgelerin gelişme potansiyellerine yönelik çalışmaları hızlandırmak üzere Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Kalkınma İdareleriyle amacımız bölge insanın yaşamını değiştirecek dokunuşlar gerçekleştirmek, kalkınma sürecini bütüncül bir şekilde ele almaktır. 

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, sorumluluk sahası olan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde 2012 yılından bu yana yürütülen saha araştırmaları, sektör analizleri ve farklı düzeylerdeki paydaş görüşmeleri neticesinde hazırlanmış olan KOP Eylem Planı, bölge insanının refah seviyesini ve bölgenin gelişme potansiyelini artıracak, bölge üretimini daha sürdürülebilir ve dengeli hale getirecek tedbirler içermektedir.

KOP Eylem Planı’nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir.

Bu kapsamda yapılmış olan çalışmaların ve hazırlanan raporların bir kısmı aşağıda yer almaktadır. 

KOP Strateji Planı

KOP Bölge İdare Başkanlığı Projeleri

Konya Ovası Projesi Performans Programı.pdf

KOP AR-GE, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Yatırım Destekleri El Kitabı

Konya Ovası Projesi Performans Programı.pdf

KOP Entegre Turizm Master Planı

KOP Entegre Turizm Master Planı

KOP Organik Tarım Üretici Rehberi

KOP Sanayi ve Enerji Projeleri

kümelerden gelişmeler