Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

AKİP

Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu; 03.06.2010 tarihinde imzalanan niyet protokolü çerçevesinde Türkiye’deki kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulmuştur. Temel prensibi üye kümeler arasında iletişim ve işbirliğini artırarak hep birlikte büyüme ve gelişmeye katkı sağlamaktır. Tüm kümeler ve küme girişimleri bu platformun doğal üyesi kabul edilir.

Yazının Devamı

AMAÇLARIMIZ


Ülkemizdeki küme / küme girişimleri ile daha yakından tanışmak, diyalog ve işbirliğimizi artırmak amacıyla 2008 yılından bu yana “Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu” çalışmalarını yürütmekteyiz.
2017-2018 dönemi AKİP İcra Kurulu olarak ülkemizde sektörel kalkınma çalışmalarına olan ilgi, destek ve dolayısıyla aramıza katılan küme/küme girişimlerinin sayısının arttığını görmek hepimiz adına memnuniyet verici.
Bu çerçevede tüm üye kümelerimiz ve destekleyici kurum / kuruluşlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar misyonumuzu yerine getirmek ve  vizyonumuza ulaşmak doğrultusunda bizlere güç vermekte.
 

BÖLGESEL KALKINMA MODELİ; KÜMELENME

Kümelenme; “Aynı faaliyet alanında hem rekabet eden hem de işbirliği yapan şirketlerin, belli bir alanda uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, ilgili sektörlerdeki firmaların ve kurumların coğrafi yoğunlaşmalarıdır.” 
“Coğrafi, kültürel ve kurumsal yakınlık, şirketlere özel erişim, daha yakın ilişkiler, daha iyi bilgi, güçlü teşvikler ve uzaktan yararlanmanın zor olduğu diğer avantajları sağlamaktadır. Dünya ekonomisi daha karmaşık, bilgi temelli ve dinamik hale geldikçe, bu daha doğru olmaktadır. Rekabet avantajı, uzaktaki rakiplerin kopyalayamayacağı bilgi birikimi, ilişkiler ve motivasyon gibi yerel unsurlarda saklıdır.”

AKİP ÜYELİĞİ


Faaliyet süresi 3 yıl ve üstünde olan; Özgün tüzel kişiliği oluşmuş ve / veya bir kuruma bağlı; Resmi muhatabiyeti tanımlanmış; Yönetim organ ve usulleri tanımlanmış ve tamamlanmış; Sektör, iş planı ve hedefleri tanımlanmış ve başlatılmış kümelenmeler ile Faaliyet süresi 3 yılın altında olan; Bir kuruma bağlı; Resmi muhatabiyeti tanımlanmış; Yönetim organ ve usulleri tanımlanmış; Sektör, işplanı ve hedefleri tanımlanmış kümelenme girişimleri platformumuzun asil üyeleridir.
İlgili kamu kurumları; Küme çalışmalarını başlatmış ve desteklemeye devam eden kurum ve kuruluşlar ise destekleyici üyelerimizdir.

 

KÜMELENME DESTEKLERİ

“Kümelenme konusunda bilinç ve örgütlenme düzeyi artmakta, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde yürütülen çabalar hem ulusal, hem de bölgesel rekabet gücü açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ülkemizde bölgesel ve sektörel politikaların bir uygulama aracı olarak kümelenme yaklaşımının önemi giderek artmıştır. Buna paralel olarak kümelenme destekleri ulusal ve bölgesel strateji dokümanlarının da bir parçası haline gelmiştir. Kümelenme konusunda Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları aracılığı ile proje destekleri verilmektedir. 

kümelenmelerimiz

anadolu kümeleri iş birliği platformu kümelenen iş birlikleri

38

kümelenme

25

işbirliği, kurum ve kuruluş

117

proje

kümelerden gelişmeler

kümeler için önemli dökümanlar

üye kümelerimiz

destekleyen kurum & kuruluşlar